A A A

SPOTKANIA W DOMU EKONOMISTY to zainaugurowane w 2017 otwarte odczyty połączone z dyskusją na aktualne problemy ekonomiczne i gospodarcze. W spotkaniach tych organizowanych w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu zwanej DOM EKONOMISTY uczestniczą zarówno członkowie PTE, jak też zaproszeni goście ( studenci, uczniowie szkół średnich,  pracownicy naukowi różnych uczelni oraz inne zainteresowane osoby, które uzyskały informacje o spotkaniu zamieszczoną na plakatach, Facebooku  lub stronie www PTE Oddziału we Wrocławiu.  Towarzyska i bezpośrednia atmosfera podczas tych spotkań służy twórczej dyskusji i daje szanse na wymianę myśli między uczestnikami spotkania.

Do tej pory Spotkania w Domu Ekonomisty koncentrowały się na dyskusji wokół problemów zaprezentowanych  w odczytach: