A A A

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku nie przyznała I i II miejsca. Podjęto uchwałę o przyznaniu dwóch równorzędnych WYRÓŻNIEŃ dla:


Pana Marcina Kleczkowskiego za pracę pt. „Pandemia COVID-19 a rynek terminowy ropy naftowej”, której promotorem jest dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pana Damiana Tomczyka za pracę pt. „Analiza sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce na przykładzie rynku fotowoltaiki w latach 2015-2020”, której promotorem jest dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński


Tytuł Finalisty w IV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką uzyskali:


Pan Krzysztof Drużyński za pracę pt. „Lean management jako narzędzie do kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa”, promotor dr Wojciech Strzelczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
• Pani Wiktoria Gromulska za pracę pt. „Badanie postaw i zachowań konsumentów wobec produktów do pielęgnacji skóry”, promotor dr hab. Agnieszka Stanimir, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Pani Wiktoria Jankowiak-Racko za pracę pt. „Ocena efektywności inwestycji w spółki medyczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i NEW CONNECT przy wykorzystaniu taksonomicznego miernika atrakcyjności inwestycji”, promotor dr Monika Mościbrodzka, Uniwersytet Wrocławski
• Pani Oliwia Witecka za pracę pt. „BUSINESS ANGELS NA RYNKU EUROPEJSKIM”, promotor dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki


WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!