A A A

Wyniki XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2022 roku podjęła uchwałę o przyznaniu nagrody głównej oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


Zwyciężczynią XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2022 roku została Pani Aleksandra Siuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, której Jury Konkursu przyznało nagrodę główną za pracę pt. „Czynniki sukcesu pierwszych emisji publicznych spółek gamingowych”.

Laureatami XXV Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską, którym Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia zostali:
• Pan Wojciech Jarosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Wpływ polityki makroostrożnościowej na zmiany podaży kredytu bankowego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE)”.
• Pan Artem Koblyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę pt. „Analiza funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacyjnego jako podstawy bezpieczeństwa narodowego państwa i społeczeństwa”.


Członkini Jury Konkursu im. prof. Wincentego Stysia Pani prof. dr hab. Bożena Klimczak ufundowała dodatkową nagrodę dla Pana Artema Koblyka za podjęcie w swojej pracy ważnego i aktualnego problemu bezpieczeństwa informacyjnego w obszarze nauk o bezpieczeństwie.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku podjęła uchwałę o przyznaniu I miejsca oraz dwóch równorzędnych wyróżnień.


I miejsce przyznano mgr Michałowi Kulbackiemu za pracę pt. „Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej”, której promotorem jest dr hab. Krzysztof Falkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Dwa równorzędne wyróżnienia dla:
• mgr Wojciecha Pańki za pracę pt. „Badanie i ocena wybranych rozwiązań informatycznych dla wypożyczalni rowerów cargo wraz z projektem wersji docelowej”, której promotorem jest dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Jacka Żabińskiego za pracę pt. „Badanie skuteczności gry planszowej w kontekście zarządzania produkcyjną jednoosobową działalnością gospodarczą”, której promotorem jest dr Patryk Dunal, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Tytuł Finalisty w XXIV Konkursie im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską uzyskali:


• mgr Justyna Polcyn za pracę pt. „Wielokryterialna optymalizacja problemów lokalizacji i kompozycji taboru jako przykład strategicznego planowania systemu wypożyczalni rowerów cargo”, promotor dr hab. inż. Jacek Żak, Politechnika Poznańska
• mgr Agnieszka Wysocka za pracę pt. „Uwarunkowania kształtowania się popytu i podaży na usługi lotnicze w warunkach pandemii”, promotor dr Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

 

 

Regulamin XXVI Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości  obronioną w 2023 roku

 1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

3. Terminy w postępowaniu konkursowym:

  • do 30 września 2023 - zgłaszanie prac;
  • do 15 października 2023 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
  • do 15 grudnia 2023 r. – recenzowanie prac; 
  • do 15 stycznia 2024 r. – drugie posiedzenie Jury;
  • do 30 stycznia 2024 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że Kapituła Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych podjęła uchwałę o przyznaniu:

I miejsca dla mgr Kacpra Patryka Ochockiego za pracę pt. „Regulacja rynków demerit goods”, której promotorem jest dr hab. Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej.

GRATULUJEMY !!!

Wyniki XXII Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu informuje, że po recenzjach niezależnych recenzentów i wnikliwej analizie ich opinii, decyzją Jury Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury prof. dr hab. Andrzej Matysiak
Członkowie Jury: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Mikołaj Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka-Marcak,
postanowiono jak poniżej: