A A A

 

Regulamin XXVII Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

im. prof. Wincentego Stysia

 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości  obronioną w 2024 roku

 1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

3. Terminy w postępowaniu konkursowym:

 • do 30 września 2024 - zgłaszanie prac;
 • do 15 października 2024 r. – pierwsze posiedzenie Jury;
 • do 15 grudnia 2024 r. – recenzowanie prac; 
 • do 15 stycznia 2025 r. – drugie posiedzenie Jury;
 • do 30 stycznia 2025 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.

 

4. Zgłoszenia pracy magisterskiej do konkursu dokonuje dziekan wydziału  lub promotor pracy, przez przesłanie:

 • jednego egzemplarza pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarza pracy na płycie CD ;
 • rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej;
 • metryczki zawierającej dane osobowe autora pracy: imię i nazwisko autora, nr PESEL, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail;  Link do metryczki autora pracy magisterskiej:    Metryczka autora pracy magisterskiej
 • zgody autora na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą  konkursu  zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 Roku poz.922)[1],     Link do oświadczenia uczestnika konkursu:   Oświadczenie uczestnika konkursu
 1. Prace konkursowe wraz z w/w dokumentacją należy złożyć do 30 września 2024 roku w siedzibie PTE Oddziału we Wrocławiu Łaciarska 28, 50-146 Wrocław:

osobiście lub przesyłając pocztą (wysyłając pocztą liczy się data nadania przesyłki)  w zaklejonych kopertach opatrzonych  podpisem:

„ XXVII Konkurs  im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską  z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości" 

 1. Organizacja Konkursu:
  • Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.
  • Jury konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie w kategoriach prac magisterskich i prac licencjackich
  • Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury dokonuje oceny prac na podstawie opinii recenzentów i w glosowaniu tajnym, większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.  Decyzja ta jest ostateczna.
  • Jury może nie przyznać w danym roku nagrody lub zmienić ich ilość
  • wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.
 2. Kontakt w sprawie Konkursu:

PTE Oddział we Wrocławiu

50-146 Wrocław ul. ul. Łaciarska 28, ( wejście od ul Nożowniczej)

dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon 71 782 11 19 lub 601 341 363

 

[1]a) Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział we Wrocławiu ul.  Łaciarska 28,  50-146 Wrocław,               NIP: 896-000-07-353 , tel. +48 71 7821119, tel. 601 341 363,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. b)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”.
 2. c) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych PTE, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.
 3. d) Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzanym Konkursem im. prof. Wincentego Stysia
 4. e) Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
 5. f) Uczestnikom Konkursu przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

g).Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

h). Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.