A A A

W dniu 21 maja 2021 roku odbyła się część pisemna zawodów centralnych XXXIV OWE. Hasło przewodnie Olimpiady w roku szkolnym 2020/2021 to: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii."
Część pisemna zawodów odbyła się w formule stacjonarnej, w miejscowościach będących siedzibą właściwego komitetu okręgowego.
W województwie dolnośląskim zawody pisemne odbyły się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu. Uczestników Olimpiady przywitała Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE we Wrocławiu dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska a także Członek Jury zawodów okręgowych OWE we Wrocławiu dr Agnieszka Bukietyńska.

Na zdjęciu od lewej: dr Agnieszka Bukietyńska, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska Uczestnicy zawodów centralnych (część pisemna) XXXIV OWE

Uczestniczka zawodów centralnych XXXIV OWE Uczestnik zawodów centralnych XXXIV OWE

Uczestnik zawodów centralnych XXXIV OWE Uczestnik zawodów centralnych XXXIV OWE

Część pisemna zawodów centralnych XXXIV OWE