A A A

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie olimpiady: „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym” nawiązuje do jubileuszu XXX-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w olimpiadzie.

Informator o XXXV OWE w roku szkolnym 2021/2022 dostępny jest pod linkiem:

http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf