A A A

W dniu 13.01.2023 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu odbyły się zawody okręgowe XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Hasło bieżącej olimpiady: „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny."
Lista osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny OWE w dniu 09.02.2023 roku.