A A A

W dniu 24.03.2023 roku w siedzibie PTE Oddział we Wrocławiu odbyła się część pisemna zawodów centralnych (III etap) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów centralnych XXXVI OWE w okręgu dolnośląskim zakwalifikowało się 6 uczestników.
Po części pisemnej osoby z najwyższą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do części ustnej zawodów centralnych, które odbędą się w dniu 31.03.2023 roku w Warszawie.

Uczestnicy części pisemnej zawodów centralnych XXXVI OWE w okręgu dolnośląskim Członkowie KO OWE we Wrocławiu. Od lewej: dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, dr Wioletta Nowak, dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, dr Mikołaj Klimczak

 

W dniu 25.03.2023 roku Komitet Główny OWE opublikował protokół z części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXVI OWE.

Do części ustnej zawodów centralnych XXXVI OWE z okręgu dolnośląskiego zakwalifikowało się dwóch uczestników:

Tymoteusz Sawicz z Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu - 65 pkt

Marcel Sokalski z Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu - 62 pkt

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy !!

Link do protokołu z części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXVI OWE

https://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-iii-stopnia-centralne.html